Nasza oferta w zakresie usług doradczych:

1. Zarządzanie biznesem:

• Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym/handlowym;
• Przygotowanie planów rozwoju firmy;
• Wypracowanie i rekomendacja strategicznych kierunków rozwoju, w oparciu o ekstrapolację potencjału rynku i zachowań konkurencji, na tle transparentnej oceny potencjału firmy;
• Przygotowanie i wdrożenie procedur obiegu dokumentów, z uwzględnieniem specyfiki podmiotu gospodarczego, sektora oraz potrzeb w zakresie generowania informacji dla optymalizacji procesu zarządzania operacyjnego i strategicznego;
• Implementacja zasad ładu korporacyjnego w firmie;
• Relacje z otoczeniem biznesowym oraz organizacjami pracobiorców.


2. Doradztwo w zakresie zarządzania i marketingu:

• Customer Value – wartość dla Klienta/Produkt [strategia produktu, jego pozycjonowanie, zarządzanie marką];
• Cost – koszt, jaki ponosi Klient/Cena [strategie cenowe];
• Convenience – wygoda nabycia/Dystrybucja [strategie dystrybucji, logistyki, optymalizacja kanałów sprzedaży];
• Communication – komunikacja z rynkiem/Promocja [strategie promocji, wizualizacja firmy, PiR przedsiębiorstwa, analiza rynków zbytu i zachowań konkurencji].


3. Doradztwo w procesie pozyskiwania kapitału na rozwój podmiotu gospodarczego i sprzedaży biznesu:

• Całościowy udział w procesie upublicznienia Spółki [od etapu pisania Prospektu Emisyjnego, po debiut giełdowy];
• Proces pozyskania inwestora finansowego lub strategicznego [w tym relacje z funduszami inwestycyjnymi, zwłaszcza typu P.E./V.C., inwestorami branżowymi etc.];
• Opracowanie Memorandum Inwestycyjnego;
• Nadzór i przeprowadzenie procesu due diligence;
• Udział w procesie ustalenia strategii negocjacji oraz w procesie negocjacji z potencjalnym inwestorem.


4. Doradztwo w celu poprawy efektywności firmy.

• Analiza sytuacji finansowej i wyników w poszczególnych obszarach działalności operacyjnej, wraz z rekomendacjami;
• Przegląd i optymalizacja obszarów działalności operacyjnej;
• Analiza i rekomendacje w zakresie optymalizacji aktualnej struktury organizacyjnej;
• Optymalizacja funkcji zakupów i sprzedaży;
• Określenie potencjału redukcji kosztów;
• Analiza potencjału kadrowego i udział w procesach rekrutacji kluczowego personelu;


5. Doradztwo związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa.

Diagnoza potrzeb, podstaw oraz zasadności i potencjalnej skuteczności działań restrukturyzacyjnych;
• Opracowanie rekomendacji restrukturyzacyjno – naprawczych;
• Propozycje katalogu działań w zakresie usprawnień procesów;
• Działania zmierzające do zwiększenia wiarygodności rynkowej;
• Komunikacja z otoczeniem;
• Proces odzyskiwania zaufania kontrahentów;
• Zarządzanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych;


6. Pełnienie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółek.


Zapraszamy do współpracy !!!