Więcej o nas – kim jesteśmy

Szanowni Państwo,

Jesteśmy firmą rodzinną. Do naszej rodziny Mendel [od nazwiska której pochodzi nazwa podmiotu], należy 100% firmy Mendel Company. W niedługim czasie zamierzamy po raz kolejny dekapitalizować firmę i przekształcić ją w Spółkę Akcyjną.

foto_a1Naszym priorytetem – w aspekcie własnościowym – jest utrzymanie pakietu kontrolnego przedsiębiorstwa w rękach rodziny Mendel. Chcielibyśmy, aby nasza rodzina zachowała dominującą pozycję w strukturze własnościowej firmy także w przyszłości. Naszym zamiarem jest budowa silnego rynkowo i kapitałowo, nowatorskiego, etycznego, transparentnego, przyjaźnie nastawionego do otoczenia, a równocześnie zaangażowanego oraz odpowiedzialnego społecznie podmiotu gospodarczego na pokolenia, z którego funkcjonowania nasza rodzina będzie mogła być dumna w kolejnych generacjach.

Świadomie budujemy image i reputację naszego przedsiębiorstwa na naszym znanym w świecie nazwisku, uważając ten sposób identyfikacji, za jasny sygnał dla naszych obecnych oraz potencjalnych Partnerów biznesowych i Klientów, o szczerości i uczciwości naszych intencji, pełnej naszej identyfikacji z firmą, o relatywnie większym bezpieczeństwie, stabilności i pewności biznesów prowadzonych z naszym przedsiębiorstwem.foto_a2

Podejście to uwzględniliśmy także w elementach identyfikacji wizualnej naszej firmy. Długo dojrzewaliśmy do podjęcia działalności gospodarczej, zdobywając w międzyczasie z sukcesem niezbędne doświadczenia zawodowe i kapitał.

Podróżowaliśmy także wiele po Europie i USA, poznając firmy i ich kulturę korporacyjną, specyfikę sektora ich aktywności, wreszcie zawierając bezpośrednie znajomości z właścicielami oraz zarządzającymi tymi podmiotami, co pozwoliło nam uzyskać oryginalne i niezmiernie wartościowe know – how w wielu aspektach działalności gospodarczej. Na bazie wspomnianych ponad 20 letnich doświadczeń, zbudowaliśmy koncept naszej Spółki, definiując naszą strategię biznesową.


Jesteśmy i będziemy aktywni w wielu sektorach

Dziś dominują usługi w zakresie zarządzania i doradztwa biznesowego, organizacji szkoleń i wypoczynku, w oparciu o unikalną krajobrazowo i pozostającą na wysokim poziomie, własną infrastrukturę turystyczną.

foto1Nasze plany przewidują wejście w niedalekiej przyszłości między innymi w usługi medyczne, szeroko pojęte świadczenia na rzecz osób starszych, działalność wydawniczą, oraz dystrybucję francuskich dóbr luksusowych. Mamy wreszcie oryginalny program aktywności w obszarze produkcji i dystrybucji dóbr FMCG.

Nie chcemy jednak jedynie sprzedawać tych dóbr i usług, ale nade wszystko pragniemy lojalnie i długofalowo budować relacje z naszymi Partnerami i Klientami, na bazie wzajemnej satysfakcji i zadowolenia, poznając ich potrzeby i preferencje.

Witam Państwa na naszej stronie internetowej i zapraszam do zapoznania się z jej treścią. Z prawdziwą przyjemnością zachęcam zarazem do nawiązania kontaktu z naszą firmą. Nasz niezmienny priorytet to Państwa satysfakcja i parytet korzyści.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie

mendel